01-02-2011, 07:17 PM   #1


 

 
: Aug 2010
:
: 1,204
?????

:...| | ...O~
.. ..
.. ! ..
.. ! ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ...
. ..

.. ...
. ..
.. ..
.. ..
..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. .... ...
. ..
.. ..
.. ..
.. ! ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ! ..
.. ..
.. ...
. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. .. ..
.. ..
.. ..

.. ...
. ..
.. ..
.. ..
.. ..

.. ....
.... ..
.. ..

.. ..
.. ..
.. ....

.... ..
.. ..
.. ..
.. [ ] .... ..
.. ..
.. ..
.. ....
..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ....
.... !! ..

.. ..
.. ..
.. [ ] ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. !! ..
.. .... ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..!!.

. ..
.. [ ] ..
.. ..
.. ! ..
.. ..
.. ..
.. .... ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ! ....
..
.. ! ..
.. ! ..
.. ..
.. : !! ..
.. ..
.. ..


.. ..
.. !! ..
.. ....
..
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..
.. .... ..

.. ..
.. ..
.. ! ..

.. ..
.. ....
..
.. ..
.. ..
.. ..

.. ..
.. ! ..."

."

...
...
...

__________________


..